ติดต่อเรา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
เลขที่ 32 หมู่ที่ 1 ถนนสิโรรส   ตำบลเมาะมาวี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 94160
เบอร์โทรศัพท์ (073) 483217 เบอร์โทรสาร 073483217


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน