ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบแจ้งเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center (อ่าน 500) 20 ก.ย. 65
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน กล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 395) 20 ก.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 842) 12 พ.ค. 65
แจ้งการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3987) 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เรื่อง การรับใบงานของนักเรียน อ.๑-๓,ป.๔-๖ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๔ (อ่าน 4045) 19 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เรื่อง การรับใบงานของนักเรียน ป๑-๓, ม๑-๓ วันที่ ๒๑มิ.ย.๖๔ (อ่าน 3924) 19 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เรื่อง การรับใบงานของนักเรียน (อ่าน 3955) 14 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3857) 14 มิ.ย. 64
มาตรการป้องกัน COVID-19 ระลอกใหม่ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) (อ่าน 3768) 08 มิ.ย. 64
มาตรการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) (อ่าน 3676) 16 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม (อ่าน 7091) 29 ต.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน) (อ่าน 7087) 26 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบข้อเขียน) ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม (อ่าน 7391) 22 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบข้อเขียน) ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม (อ่าน 6950) 22 ต.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม (อ่าน 7880) 06 ต.ค. 63
ตารางออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว DLTV (อ่าน 7160) 16 พ.ค. 63
18 พฤษภาคม 2563 เริ่มเรียนออนไลน์อย่างไร ไทยรัฐวิทยามีคำตอบ (อ่าน 7182) 16 พ.ค. 63